HOŞGELDİNİZ
REKLAM PORTAL

DÜNYA EDEBİYATI

YUNAN EDEBİYATI

HOMEROS
*
Destan türünde eserler yazmıştır.
* Eserleri:
İlyada, Odysseia

HESİODOS
* Didaktik eserler yazmıştır.
* Eserleri: İşler ve günler, Kosmosk

SAPPHO
* Lirik aşk
şiirleri yazmıştır.
* Eserleri: Düğün, Şarkı, İç Savaşlar.

AİSSPOS (Ezop)
*
Fabl türünün kurucusudur.

AİSKHYLOS (Eshilos)
* Yunan
geleneklerini ve ahlakını savunur.
* Eserleri: Yalvaran Kızlar, Persler, Zincire Vurulmuş, Prometheyus

SOPHOKLES (Sofokles)
* İnsanlar arası çatışmaları işlemiştir.

EURUPİDES (Evripides)
* Eserleri: Kylops(dram), Fenikeli Kadınlar, Heleno, Elektra.

ARİSTOPHANES
* Eserlerinde siyasetçileri aşırı bir biçimde eleştirmiştir.
*
İlk büyük komedya şairidir
* Eserleri: Kuşlar, Eşek Arıları.

Heredotos'un tarih alanında, Sokrates, Eflatun (Platon) ve Aristo'nun felsefe alanında çeşitli eserleri vardır.

Bak.-> Eski Yunan Edebiyatı

İSPANYOL EDEBİYATI

CERVANTES
*
Osmanlı Devleti ile yapılan İnebahtı deniz savaşında esir olarak alınmıştır. Sonradan serbest bırakılmıştır.
* Döndükten sonra "
Don Kişot" romanını yazmıştır. (İlk modern roman)
* Bu eserle modern romanın kuruluşu başlamış oldu.
* Bu kitapta Don Kişot adlı bir şahıs kendini şövalye zannedip uşağı Pança ile dünyadaki haksızlığı kaldırmak için yel değirmenlerine saldırır.

İTALYAN EDEBİYATI

DANTE
*
Rönesans'ın fikir babalarındandır, ancak onu göremedi.
* Bilge biridir.
* En önemli eseri: İlahi Komedya'dır.

BOCCACIO
* Dünyada küçük
hikâye türünün ilk örneklerini yazmıştır.
* Hikâyelerinde insanoğlunun tüm yaşam koşullarını işlemiştir.
* En önemli eseri: Decameron'dur. (Dünya edebiyatında ilk hikaye)

ARİOSTO
* Rönesans'ın önemli yazarlarındandır.
* En önemli eseri: Çılgın Orlando'dur.

TASSO
*En önemli eseri: Kurtarılmış Kudüs'tür.

FRANSIZ EDEBİYATI

MONTAIGNE
*
Deneme türünün babası sayılır.
* Özgür düşüncenin savunucusu olmuştur.
* Rönesans edebiyatının en önemli temsilcisidir.
* En önemli eseri: DENEMELER'DİR

CORNEILLE
* Fransız tragedyasının babası sayılır.
* Le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte en önemli eserleridir.

RACINE
*
Klasisizm akımının öncülerindendir.
* Andromague, İphigenle, Phedre en önemli eserleri sayılır.
* Tragedyaları ünlüdür.(Andromague, İphigenle, Phedre)

MOLİERE
* Dünyanın en önemli komedi yazarlarındandır.
* İnsanın gülünç yönlerini ortaya koymaya çalışmışlardır.
* En önemli eserleri: Gülünç Kibarlar, Kadınlar Okulu, Kocalar Okulu, Zorla Evlenme, Cimri, Hastalık Hastası, Kibarlık Budalası.

LA FONTAİNE
*
Fabl türünün en önemli temsilcisidir.
* En önemli eseri: Fabl'lardır.

VİCTOR HUGO
* Dünyanın en büyük
romancılarındandır.
*
Şiir, dram, roman türlerinde eser vermiştir.
* En önemli eserleri:
Sefiller, Notre Dame Kamburu, Kral Eğleniyor, Hernani, Sonbahar Yaprakları

BALZAC
* Dünyanın en büyük romancılarındandır.
*
Realizmin kurucularındandır.
* Toplumun her katmanından kişileri eserlerinde işlemiştir.
* İnsanlık Komedyası adlı bir eserde bütün romanlarını toplamıştır. Bazılarını sonradan ayırmıştır.
* En önemli romanları: Eugenie Grandet, Goriot Baba,
Vadideki Zambak'tır.

STENDAL
* Süssüz bir dil kullanmıştır.
* Realist bir yazardır.
* En önemli eserleri: Kırmızı ve Siyah, Parma Manastırı

FLAUBERT
* Realizmin en önemli temsilcilerindendir
* Kuvvetli bir üslubu vardır.
* En önemli eserleri:
Madam Bovary, Salambo, Duygusal Eğitim

MAUPASSANT
* Hikâye dalında kendine ait bir tarz oluşturmuştur.
* En önemli eserleri: Tombalak, Ayışığı, Bir Hayat, Güzel Dost, Ölüm Gibi Kuvvetli, Kalbimiz

BAUDELAİRE
* Şiirlerinde kusursuz bir biçim sunmuştur.
* En önemli eseri: Kötülük Çiçekleri adlı eserdir.

ALMAN EDEBİYATI

GOETHE
* Şiir, tiyatro, roman dallarında eser vermiştir.
* Dünya edebiyatının en önemli yazarlarındandır.
*
Romantizmin kurucularındandır.
* Lirik şiirler yazmıştır.
* En önemli eseri:
Faust'tur. Ayrıca Genç Warter'in Istırapları, Roma Elejileri

SCHİLLER
* Romantizmin temsilcilerindendir.
* En önemli eserleri: Wilhem Tell, Don Carlos, Haydutlar, Maria Stuart'tır.

İNGİLİZ EDEBİYATI

SHAKESPEARE
* Dünyanın en büyük
tiyatro yazarlarındandır.
* Komedi ve dram türlerinde eser vermiştir.
* Eserlerinde nazım ve nesir karışık kullanılmıştır.
* Romeo ve Jüliet, Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear dramlarından bazılarıdır;
*Venedik Taciri, Yanlışlıklar Komedyası, Vindsor'lu Şen Kadınlar komedilerinden bazılarıdır.

MİLTON
* Tasvir ve ruh çözümlemelerini oldukça ustaca kullanmıştır.
* En önemli eseri: Kaybolmuş Cennet'tir.

DANİEL DEFOE
* Maceracı bir kimliğe sahiptir
* En önemli eseri:
Robinson Crusoe'dir.

SWİFT
* Toplum içindeki aksaklıkları işlemiştir.
* En önemli eseri: Güliver'in Gezileri'dir.

RUS EDEBİYATI

PUŞKİN
* Romantizmin temsilcilerindendir.
* Çeşitli dallarda eser vermiştir.
* En önemli eserleri: Kafkas Esiri, Yüzbaşının Kızı, Çingeneler, Maça Kızı, Bahçesaray Çeşmesi'dir.

TURGENYEV
* Realist bir yazardır.
* Bir Avcının Notları,
Babalar ve Oğullar, Rudin, Taşralı Kadın eserlerinden bazılarıdır.

DOSTOYEVSKİ
* Dünyanın en büyük romancılarındandır.
* Derin bir insan sevgisi vardır.
* Yoksul insanların hayat koşullarını işlemiştir.
* Suç ve Ceza, Ölü Bir Evden Hatıralar, Budala, Karamazov Kardeşler en tanınan eserleridir.

TOLSTOY
* Edebiyat dünyasının en usta kalemlerindendir.
* Kuvvetli ve bilge bir üslubu vardır.
* Savaş ve Barış, Hacı Murat, Anna Karanina, Yaşayan Ölü, İvan İliç'in Ölümü, Ölümden Sonra Diriliş, Karanlığın Kudreti en önemli eserleridir.

AMERİKAN EDEBİYATI

MARK TWAİN
* Çeşitli dallarda eser vermiştir.
* Mizahçıdır.
* Eserlerindeki karakterler oldukça canlıdır.
* Tom Savyer'in Maceraları, Mississipi'de Yaşam Huclerbery'in Maceraları en önemli eserleridir.

EDGAR ALLAN POE
* Şiirleri ünlü olmakla beraber hikâye de yazmıştır.
* Kuzgun, Annabel Lee ve Çanlar şiir kitaplarıdır.
* Acayip ve Çapraşık Hikâyeler de hikâye kitabıdır.

ERNEST HEMİNGVAY
* Modern Amerikan edebiyatının en önemli yazarlarındandır.
* Nobel ödülü almıştır.
*
Çanlar Kimin İçin Çalıyor? Silahlara Veda, İhtiyar Adam ve Deniz eserlerinden bazılarıdır.

JOHN STEİNBECK
* İşçi haklarını savunmuştur.
*
Realist bir yazardır.
* Nobel ödülü almıştır.
* Eserleri: Bitmeyen Kavga, Gazap Üzümleri, Yukarı Mahalle,
Fareler ve İnsanlar

İSKANDİNAV EDEBİYATI

KNUT HAMSUN
* Genellikle kendi çevresini işlemiştir.
* Tasvir gücü oldukça gelişmiştir.
* Açlık, Pan, Victoria, Dünya Nimeti en önemli eserleridir.

0# - 0# siteni ekle, toplist, site ekle Zirvedekilerin Rehberi site ekle toplist site ekle